Headerbild

Timrå Trialklubbs Drogpolicy

Vår förening är uppbyggd och drivs av ideellt arbete. För oss är det viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran. Det är också viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas både i sitt idrottande och i andra intressen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling.

Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar. Med anledning av detta har styrelsen här antagit följande ställningstagande och riktlinjer om vad som gäller inom områdena tobak, alkohol, dopning samt narkotika i vår förening.

Om vi upptäcker att någon av våra medlemmar inte följer våra föreskrifter, har vi genom vår gemensamma policy ett stöd om hur vi kan och ska agera:

Aktiva över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna. De ska föregå med gott exempel och inte använda någon form av droger inom vår verksamhet, vi agerar på följande sätt:


* Ledar-/tränarsamtal med den aktive.

Ansvaret att dessa regler följs är både ungdomarnas och ledarnas.

Som barn och ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild och att man därför hanterar sitt tobaksbruk med omdöme inför andra och varandra. Om vi upptäcker att någon av våra ledare inte följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt:


* Ledar-/styrelsesamtal med den berörde.

Ansvaret att dessa regler följs är styrelsens och ledarnas.


Enligt svensk lag är det en åldersgräns på 18 år för att köpa folköl samt dricka
på restaurang och 20 år för att handla på Systembolaget. Vi tillåter inte att våra ungdomar under 18 år dricker alkohol i vår verksamhet.


* Vid misstanke om problem tar vi kontakt med föräldrarna.

Ansvaret att dessa regler följs är ungdomarnas, föräldrarnas och ledarnas.  

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar. Det visar vi genom att man inte får:


* Vara berusad av alkohol under resa, läger eller inom vår verksamhet  
   där man har ansvar för sina ungdomar.
* Komma berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möte.
* Man får inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder.

Dessa regler gäller ledare och föräldrar som följer med på träningar, tävlingar, läger och andra föreningsverksamheter. 

Dopning och narkotika

Allt bruk och hantering av dopningspreparat och narkotika är förbjudet enligt svensk lag. Skulle vi i vår förenings verksamhet misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar dopningspreparat eller narkotika agerar vi på följande sätt:


* Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är
   under 18 år.
* Ytterligare konsekvenser utifrån bedömning efter ovanstående åtgärder.

Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens men även ledare/tränare och vuxna i vår verksamhet har ett stort ansvar att detta upptäcks och uppmärksammas.

  
Drogfritt klubbhus

Vi skall även verka för att ingen användning av någon av ovannämnda droger sker
av vare sig någon aktiv i TTKs klubbhus eller att ledare eller föräldrar i samband med träning/tävling eller läger brukar någon drog i klubbhuset. 

Drogpolicyn har antagits av styrelsen den 4 augusti 2010

För att få tyngd och hållbarhet i vår policy kommer vi att lyfta fram den vid årsmötet, gemensamma träffar, utskrift kommer att finnas i  vår klubbstuga
och vår policy ska finnas representerad på vår hemsida samt i vår verksamhetsbeskrivning. 

Timrå 2010-08-04

Styrelsen