Headerbild

Arbetsbeskrivning för Miljöombud

Klubben utser ett miljöombud med uppgift att biträda styrelsen
i miljöarbetet.
Miljöombudet skall hålla klubbens miljöpärm aktuell och uppdaterad
samt vid tävlingar och banbesiktningar vara tillgänglig för att vid behov
lämna information till SVEMO:s eller annan organisations domare och
banbesiktare.
Miljöombudet biträder styrelsen när det gäller att sammanställa de
rapporter, checklistor och redovisningar som SVEMO eller annan
organisation begär in.
Miljöombudet ingår i styrelsen för att bevaka miljöaspekterna och
ombudets kunskaper används vid info till arrangör, tävlande och publik.


Timrå trialklubbs årsmöte 2006-02-26