Headerbild

Miljöpolicy

MILJÖPOLICY FÖR TIMRÅ TRIAL KLUBB
Miljöpolicyn fastställes vid årsmötet 2006-02-26

 


Timrå Trial klubb ska verka för att miljöarbetet i alla delar framskrider
på ett aktivt och framsynt sätt och minst motsvara lagstiftningens krav.
Miljöhänsyn ska tas i varje beslut på alla nivåer inom verksamheten.
Verksamheten ska styras av optimal hushållning med råvaror, energi
och miljöstörande utsläpp.
Hänsyn till naturvärden och kretsloppets principer skall följas.
En öppen dialog skall föras med medarbetare, myndigheter och olika
intressenter, för att hela tiden minska verksamhetens miljöpåverkan.
Genom information på vår anläggning och hemsida, ge de aktiva och
besökare ökad kunskap i klubbens miljötänkande.
Inom klubben väljs ett miljöombud som ska biträda TTKs styrelse i
miljöarbetet. Arbetsbeskrivning finns för ombudet.
Vår verksamhet ska följa SVEMOs miljöpolicy och klubbstyrelsens
beslutande åtagande.